Velkommen til psykolog Martin Lund Johansen!

Mitt navn er Martin Lund Johansen og jeg er psykolog her i Trondheim. Jeg driver en privatpraksis i et koselig bryggelokale i Kjøpmannsgata 51, midt i Trondheim sentrum. Jeg tar daglig i mot mennesker med både små og store problemer her i livet. Det kan være snakk om stadige bekymringer om ting, tanker som en går rundt og grubler på, fobier en har, stadig angstfølelse, triste følelser eller andre ting en plages med og som en trenger hjelp av en profesjonell samtalepartner for å løse opp i. Hos meg kan du alltid være helt sikker på at du vil bli møtt med størst mulig respekt uansett hvem du er eller hva du måtte fortelle meg. Jeg er underlagt helsepersonelloven og taushetsplikt er den største selvfølge!

Mange spør meg om hvem det er som går til psykolog. Det fins det nok ikke et fasitsvar på. Noen av dem som kommer til meg har vært i en eller annen form for behandling før og kjenner godt til sin egen problematikk. Andre ønsker hjelp til å finne ut av hvorfor de har det vanskelig. Det er også mange som opplever situasjoner i livet som rett og slett blir for vanskelige å takle alene, slik som for eksempel en stressende arbeidshverdag, traumatiske opplevelser, svik, sorg eller lignende. Eller er du kanskje en av dem som ønsker å forbedre sider ved deg selv? Se gjerne her om du vil ha eksempler på ting jeg jobber med. Jeg tar i mot deg uansett hva dine problemer måtte være.

Jeg tilstreber å ha så korte ventetider som mulig. Selv om vi har et godt offentlig tilbud i Norge i dag er det dessverre slik at ventelistene er veldig lange for å komme til psykolog, ofte fra tre til seks måneder. Atter andre opplever å få avslag fra det offentlige. Hos meg får du time i løpet av få dager og jeg garanterer rask tilbakemelding på din henvendelse.

Metodene jeg bruker er de mest effektive psykoterapeutiske metoder en kjenner til i dag, og jeg legger stor prestisje i å etterfølge disse metodene slik at du får størst mulig utbytte av å komme til meg, uansett hva dine vansker måtte være. Jeg forsøker alltid å jobbe så effektivt som mulig, uten at det går utover opplevelsen din av å bli hørt og ivaretatt på best mulig måte. Om du ønsker å lese mer om metodene jeg bruker kan du trykke her.

Om det er noe du lurer på må du gjerne ta kontakt med meg. Det kan du enkelt gjøre gjennom kontaktskjemaet her. Ellers kan jeg lett nås på 41431161 eller post@psykologtrondheim.no

Det er selvsagt helt uforpliktende å ta kontakt med meg. Husk at ingen problemer er for små eller store, og at ingen spørsmål er upassende.

Vennlig hilsen
Martin Lund Johansen
Psykolog

Om du søker psykolog i Bergen anbefaler jeg www.psykolog-bergen.no